Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Heb ik recht op de maximumfactuur?

Maximumfactuur (MAF) 

Je medische kosten kunnen jaarlijks hoog oplopen. De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat de medische kosten voor jou en je gezin beperkt blijven tot een bepaald plafond of maximumbedrag. Dit plafondbedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen.   

Het ziekenfonds houdt jaarlijks een “teller” (optelsom die jaarlijks vanaf 1 januari begint te lopen) bij en wanneer een bepaald plafondbedrag is bereikt, worden de medische kosten integraal terugbetaald. Je hoeft dus geen remgeld of persoonlijk aandeel meer te betalen. 

Er bestaan 4 types van de maximumfactuur (MAF).  Het hangt af van het type MAF hoeveel het maximumbedrag bedraagt dat van de kosten dat je zelf moet dragen (persoonlijk aandeel). 

Sociale MAF: De sociale MAF is bedoeld voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (ten minste 1 persoon van het gezin heeft verhoogde tegemoetkoming en geldt dus ook voor hun partner en personen ten laste).  Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast. 

Inkomens- MAF of inkomensmaximumfactuur ; Dit is de maximumfactuur waarvoor iedereen in aanmerking komt en hangt af van het netto belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar eerder. Het remgeld boven een bepaald plafond wordt volledig terugbetaald. Dat plafond hangt af van het netto belastbaar gezinsinkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het plafond.  

Ieder gezin en alle gezinsleden die officieel onder 1 dak wonen, kunnen in principe in aanmerking komen voor de inkomensMAF. Personen met een handicap of chronisch zieken kunnen als een ‘apart’ gezin worden beschouwd. Dit gegeven kan belangrijk zijn als zij willen inwonen bij een gezin met een hoog inkomen.   

De MAF statuut chronisch zieken : Indien er minstens één gezinslid chronische ziektekosten of het statuut van een chronische aandoening heeft, ligt het plafondbedrag lager.  

De MAF op grond van individuele titel (voor een kind jonger dan 19 jaar)  Voor kinderen jonger dan 19 jaar is er een extra bescherming en ligt het maximumbedrag vast. Het bedrag van het kind ligt vast, ongeacht het gezinsinkomen. Het is dus een individueel recht!  

Meer info kan je bekomen via de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of via het RIZIV maximumfactuur