Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

De Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen (NOKA) is via een multidisciplinair project van AP Hogeschool ontwikkeld om de patiënt en diens mantelzorger te navigeren doorheen het ruime aanbod van het zorg- en welzijnslandschap en informatie aan te bieden doorheen een oncologisch zorgtraject.

Er is hierbij gekeken naar het hulpaanbod in de bredere zin van het woord.  Het zorg- en welzijnslandschap omvat een groot aanbod op diverse vlakken, maar deze is niet steeds even gemakkelijk te vinden voor zoekenden. NOKA heeft als doelstelling enerzijds de zichtbaarheid van dit aanbod met betrekking tot oncologie te vergroten en anderzijds de toegankelijkheid ervan te verhogen waardoor de zelfredzaamheid en het zelfzorgmanagement van de patiënt en diens mantelzorger ondersteund en bevorderd worden.

NOKA is daarom een database o.v.v. een applicatie of website waarin verschillende diensten en zorgverleners zijn opgenomen die kunnen bijdragen aan een beter welzijn doorheen het oncologisch traject. Het doel van NOKA bestaat eruit dat jij als patiënt of mantelzorger vlotter toegankelijke en doeltreffende zorg- en welzijn gerelateerde diensten kan raadplegen zodat tijd en energie worden bespaard om je meer te concentreren op gezondheid, herstel en maximale ondersteuning.