Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Heb ik recht op een mantelzorgpremie?

Mantelzorgpremie (via de gemeente)

Word je regelmatig geholpen door familie, vrienden, buren,…? Dan heb je misschien recht op een mantelzorgpremie die je kunt aanvragen bij de gemeente van je woonplaats. De mantelzorgpremie bedraagt meestal tussen de 120 en 300 euro per jaar en kan maar aan 1 mantelzorger per patiënt worden uitbetaald. Het is geen echte financiële vergoeding maar meer een vorm van erkenning voor de vrijwillige hulp. Je vraagt deze mantelzorgpremie aan via het gemeentehuis, bij het OCMW of het Sociaal Huis van je woonplaats. Meer info vind je hier

Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Heb je thuis veel zorg nodig? Of verblijf je in een woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis?  

Dit is een zorgbudget van 135 euro/maand (niet belastbaar) voor mensen die veel zorg nodig hebben: 

  1. Mensen van alle leeftijden die thuis veel zorg (of professionele) ondersteuning nodig hebben. Dit zorgbudget is niet bedoeld om de mantelzorger uit te betalen maar wordt uitgekeerd aan de zorgbehoevende persoon. 
  2. Of ouderen die in een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven. Hierbij is een automatische toekenning van het zorgbudget van toepassing via de organisatie. 

 Maak een gratis afspraak met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of zorgkas voor advies. De maatschappelijk werker van het ziekenfonds maakt een inschaling van je zorgbehoevendheid en welke zorg je thuiskrijgt (meting zorgzwaarte). Via deze meting beslist je zorgkas of je in aanmerking komt voor een zorgbudget zwaar zorgbehoevenden.