Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Heb ik recht op een palliatief zorgforfait?

Palliatief zorgforfait  

Als je ongeneeslijk ziek (palliatief) bent en thuis verzorgd wordt, heb je recht op een palliatief zorgforfait. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve  patiënten. Je hebt onder meer recht op volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts.

Het statuut van palliatieve patiënt moet je via je huisarts aanvragen. Meer info over het palliatief zorgforfait vind je op de website van Palliatieve zorg Vlaanderen.