Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Heb ik recht op een tussenkomst voor vervoer en ziekenvervoer?

Dringend vervoer 

Heb je dringend vervoer nodig? Dit kan enkel via het noodnummer 112 wanneer er een dringende interventie noodzakelijk is door een erkende ambulancedienst. Je betaalt een bedrag voor het ambulancevervoer ongeacht de afstand. Er is geen extra tegemoetkoming voorzien van je ziekenfonds. 

Niet-dringend ziekenvervoer en eigen vervoer 

Indien je problemen ondervindt bij de verplaatsing van en naar het ziekenhuis, kan je een beroep doen op diverse vormen van niet-dringend ziekenvervoer. Contacteer eerst je ziekenfonds om te bekijken welke vervoersoptie het meest voordelig is. Hierbij vind je het aanvraagformulier voor tussenkomst in de reiskosten

Ambulante behandeling 

Als je in een oncologisch dagcentrum wordt behandeld en/of op controle gaat in het ziekenhuis, dan ontvang je een tussenkomst van het ziekenfonds. Dit geldt voor de vervoerskosten van en naar het ziekenhuis, wanneer je een oncologische behandeling volgt. 

Indien je reist met het openbaar vervoer, worden je reiskosten integraal terugbetaald in het kader van de verplichte ziekteverzekering. 

Als je zelf je vervoer regelt met een privéwagen, heb je recht op een vergoeding per kilometer (0.31 euro/kilometer) dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Contacteer je ziekenfonds om te bekijken of je in aanmerking komt voor extra tussenkomsten in het kader van de aanvullende verzekering. 

De meeste ziekenfondsen werken samen voor professioneel ziekenvervoer met Mutas (behalve leden van het ziekenfonds Helan). Je kunt hen bereiken op het gratis nummer 078 15 95 95.  

Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, wordt dit bedrag van het persoonlijk aandeel gehalveerd. Deze bedragen kunnen verschillen per ziekenfonds, dus vraag dit steeds goed na aan de sociale dienst van het ziekenhuis of via je ziekenfonds. 

Vraag via de sociale dienst van het ziekenhuis of er binnen het OCMW van je gemeente een Minder Mobielen Centrale aanwezig is. Dit zijn vrijwilligers die instaan voor het vervoer van personen met een laag inkomen en/of moeilijk toegang hebben tot het openbaar vervoer of geen taxi kunnen veroorloven. Je vraagt een rit 48 uur op voorhand aan. Op het einde van de rit betaal je een onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers. 

Langdurige hospitalisatie 

Indien je langdurig in het ziekenhuis verblijft, vergoeden sommige ziekenfondsen in de verplaatsingskosten van en naar het ziekenhuis. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds voor meer informatie. 

Hieronder vind je een overzicht over welk ziekenvervoer voor jou is aangewezen.