Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Heb ik recht op een zorgbudget(ten) binnen de Vlaamse sociale bescherming?

Vlaamse sociale bescherming

 Als Vlaming boven de 25 jaar betaal je jaarlijks een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. Die jaarlijkse zorgpremie bedraagt 53 euro of 26 euro voor mensen met een laag inkomen. De Vlaamse Sociale Bescherming gebruikt die zorgpremies om 3 zorgbudgetten uit te betalen en tussen te komen in mobiliteitshulpmiddelen. Meer info over de zorgpremie vind je de de website van de Vlaamse sociale bescherming.

a) Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden 

Heb je thuis veel zorg nodig? Of verblijf je in een woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis?  

Dit is een zorgbudget van 130 euro/maand (niet belastbaar) voor mensen die veel zorg nodig hebben: 

  1. Ouderen die in een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven. Hierbij is een automatische toekenning van het zorgbudget van toepassing via de organisatie. 

  1. Mensen van alle leeftijden die thuis veel zorg (of professionele) ondersteuning nodig hebben. Dit zorgbudget is niet bedoeld om de mantelzorger uit te betalen maar wordt uitgekeerd aan de zorgbehoevende persoon. 

 Maak een gratis afspraak met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of zorgkas voor advies. De maatschappelijk werker van het ziekenfonds maakt een inschaling van je zorgbehoevendheid en welke zorg je thuiskrijgt (meting zorgzwaarte). Via deze meting beslist je zorgkas of je in aanmerking komt voor een zorgbudget zwaar zorgbehoevenden.

b) Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

Ben je boven de 65 jaar? Heb je een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 

Dit heette vroeger de "tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden" en ressorteerde toen onder de FOD Sociale Zekerheid. Nu is het een Vlaams zorgbudget bedoeld voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.  

Het maandelijks bedrag is afhankelijk van het inkomen en de zorgzwaarte (volgens 5 categorieën van zorgzwaarte). Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en vind je via zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

c) Zorgbudget voor mensen met een handicap 

Heb je een erkende handicap en een beperkte vastgestelde ondersteuningsnood? Het zorgbudget voor mensen met een handicap wordt automatisch toegekend als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het is een vast maandelijks (niet belastbaar) bedrag van 300 euro/maand dat uitbetaald wordt door de zorgkas verbonden aan je ziekenfonds. Meer info: zorgbudget mensen met een handicap

d) Mobiliteitshulpmiddelen  

Via de Vlaamse sociale bescherming kan je hulpmiddelen huren of kopen om zich te verplaatsen zoals een rolstoel, elektrische scooter, driewielfiets, duwwandelwagen, … Dit wordt toegekend als je lijdt aan een chronische ziekte, ouderdom of een beperking die een hulpmiddel nodig heeft voor een langere tijd of gans je leven.  

Het gaat dus niet om tijdelijke hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen die men uitleent bij bv. een beenbreuk of een operatie.  

Om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen, contacteer je eerst je huisarts of een gespecialiseerd team die je gezondheidsprobleem onderzoekt. Ze geven advies en bezorgen je een medisch getuigschrift. Je kunt met dit voorschrift naar een erkend bandagist of verstrekker gaan die je een hulpmiddel voorstelt op basis van je noden. Je hoeft zelf niets te betalen (buiten sommige supplementen), de factuur gaat rechtstreeks naar de zorgkas en wordt uitbetaald door de Vlaamse sociale bescherming. Meer info vind je hier.