Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Heb ik recht op een zorgforfait voor chronisch zieken?

Zorgforfait voor chronische zieken 

Als je door een chronische ziekte sterk afhankelijk bent van anderen, beschermt een zorgforfait voor chronische zieken tegen hoge uitgaven voor gezondheidszorgen.

Het jaarbedrag varieert naargelang je verlies van zelfredzaamheid en schommelt tussen +/- €330 en €660. Het ziekenfonds kent deze tegemoetkoming in principe automatisch toe. 

Meer info: RIZIV Zorgforfait chronisch zieken