Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Heb ik recht op financiële steun van het OCMW voor medische en niet-medische kosten?

OCMW – financiële steun voor medische en niet-medische kosten 

In uitzonderlijke gevallen, kan je een financiële tussenkomst krijgen van het OCMW bij medische zorgen. Het is een rechtstreekse tussenkomst bij de zorgverstrekker of het OCMW kan de toelating geven aan de zorgverstrekker om aan hen betaald te worden. Concreet zal het OCMW een medische kaart voor jou aanmaken.  

Deze financiële tussenkomst is bedoeld voor de betaling van ziekenhuisfacturen en doktersuitgaven, kosten voor aankopen van medicatie of paramedische behandelingen (tandarts, kinesitherapie,…). Een belangrijke voorwaarde is dat je behoeftig bent en over onvoldoende middelen beschikt om menswaardig te leven en je medische kosten te betalen. Het OCMW zal een sociaal onderzoek uitvoeren en bekijkt je gezinssituatie, je inkomsten en schulden en je verblijfssituatie. 

Als je Belg bent en niet meer in regel met je ziekenfonds, kan het OCMW je begeleiden om bij het ziekenfonds aan te sluiten. Ondertussen is het mogelijk dat het OCMW – na een grondig sociaal onderzoek- bepaalde medische kosten betaalt. 

Indien je geen geldige verblijfspapieren in België kan voorleggen, kan je eventueel medische hulp krijgen onder de term ‘dringende medische hulp’. De OCMW-steun beperkt zich niet tot de dringende medische zorgen die op dat moment medisch noodzakelijk  is. Dringende medische hulp is de tussenkomst in de medische en farmaceutische kosten voor de personen die niet de Belgische nationaliteit hebben én in België verblijven én niet beschikken over geldige verblijfspapieren.  De OCMW hulp bij medische kosten beperkt zich echter niet tot de ‘dringende geneeskundige hulpverlening’ die nodig is onmiddellijk na een ongeval of bij een ernstige ziekte. Het OCMW zal ook tussenkomen in medische zorgen die “medisch noodzakelijk” zijn, het kan hier bijvoorbeeld gaan om een medische onderzoek, een behandeling bij een kinesist of een simpel bezoek aan de huisarts. Deze medische noodzaak wordt bepaald door een arts. 

Als asielzoeker in België heb je recht op materiële en medische hulpverlening door Fedasil. Je ontvangt medische hulp via de open of gesloten opvangcentra van Fedasil. Hierbij kan je geen beroep doen op een OCMW-tussenkomst. Enkel voor de asielzoekers die in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW verblijven of financiële OCMW-steun ontvangen, kan het OCMW instaan voor de tussenkomst in medische en farmaceutische kosten.