Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Heb ik recht op sociaal tarief voor energie?

Sociaal tarief voor energie 

Heb je moeilijkheden om je energiefactuur te betalen? Het sociaal tarief voor energie is een gunstig tarief voor elektriciteit , aardgas of warmte. Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, kan je recht hebben op het sociaal tarief bij je energieleverancier. Dit is enkel geldig voor eigen gebruik van energie op je eigen domicilieadres. Het sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast bij verhoogde tegemoetkoming of op basis van een laag gezinsinkomen. Daarover worden de energieleveranciers (en eventueel noodleveranciers) om de 3 maanden geïnformeerd.  Via deze link kan je nagaan of je recht hebt op sociaal tarief voor energie. Het bedrag is hetzelfde in gans België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.