Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Hoe kan ik omgaan met negatieve emoties (zoals angst en onzekerheid)?

Personen met een diagnose van kanker en hun naasten, ervaren angst en onzekerheid over het verdere verloop en het effect van de behandeling. De mogelijke impact en beperkingen hiervan op hun huidige leven en de toekomst kunnen tal van negatieve emoties oproepen. Emotionele bezorgdheden kunnen zichtbaar worden door een gebrek aan eetlust, slaapproblemen, piekeren, woede-uitbarstingen, … Vaak start de emotionele verwerking pas van zodra de behandeling voorbij is en het ‘overleven’ kan plaatsmaken voor ‘hoe moet het nu verder’.  

Hoe je met kanker en de bijhorende emoties het best kan omgaan, is niet eenvoudig te beantwoorden omdat mensen en hun specifieke situatie verschillen.  

Het toelaten van emoties en delen van wat jou bezighoudt, is een goede manier om ermee om te gaan. Dat kan op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld vertellen aan vrienden of familie hoe jij je voelt, schrijven wat je doormaakt in een dagboek of blog, huilen of een knuffel vragen aan mensen bij wie jij je goed voelt. Ook positieve gedachten versterken, de natuur opzoeken, evenwichtig eten, muziek beluisteren, buikademhaling toepassen of aan ontspanning, meditatie en lichaamsbeweging doen en sporten kunnen helpen. 

In periodes van onzekerheid kan regelmaat in je leven helpen het gevoel van voorspelbaarheid en veiligheid te herstellen. Zo kan je dagelijkse activiteiten zoals eten, social media checken, wandelen, … met een vast schema in je agenda inplannen. 

Je kan contact opnemen met lotgenoten om zo herkenning te vinden bij elkaar door het delen van ervaringen, informatie en gevoelens. Het gevoel dat jij niet de enige bent en dat wat jij ervaart normaal is, wordt als waardevol en helpend ervaren.  

Wanneer jij of je naasten zich ernstige zorgen maken en/of je klachten zoals gebrek aan eetlust, slaapproblemen, piekeren, woede-uitbarstingen, … toenemen, ga dan op zoek naar professionele hulp.  

Meer informatie over hoe om te gaan met angst vind je hier.

Meer informatie over hoe om te gaan met piekeren vind je hier.

Meer informatie over hoe positieve gedachten te versterken vind je hier.