Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Op welke belastingvoordelen heb ik recht? 

Op welke belastingvoordelen heb ik recht? 

Vermindering van personenbelasting en onroerende voorheffing 

Heb je een erkenning of een attest als persoon met een handicap? Of ben je ten minste voor 66% arbeidsongeschikt verklaard? Wellicht kom je dan in aanmerking voor een vermindering van de onroerende voorheffing en een toeslag op de belastingvrije som voor de personenbelasting.

De maatregel voor onroerende voorheffing is bedoeld voor huurders of eigenaars die een woning hebben, alsook je gezinsleden die onder 1 dak wonen. 

Indien je al een attest hebt als persoon met een handicap, worden deze attesten elektronisch verstuurd aan de bevoegde instanties. Hier vind je meer informatie over de fiscale maatregelen als persoon met een handicap. 

Belastingvermindering van aankoop en onderhoud van wagen 

Als je behoort tot een bepaalde categorie als persoon met een handicap, heb je recht op een verlaagd BTW-tarief. Bij de aankoop van een wagen betaal je slechts 6% BTW in plaats van 21%.  Dit geldt ook voor de aankoop van onderdelen, toebehoren en herstellingen van jouw wagen. De voorwaarden kan je hier nalezen.

Provinciebelasting 

Je betaalt geen provinciebelasting als je op 1 januari van het aanslagjaar recht had op een verhoogde tegemoetkoming. Indien dit niet automatisch werd geregeld, bezorg dan een attest van je ziekenfonds aan het provinciebestuur. Meer info vind je hier.

Verminderde successierechten 

Als persoon met een zware handicap, kan je bij een erfenis een vermindering van de successierechten krijgen. Hiervoor moet je minstens 2/3de vermindering hebben van het verdienvermogen en/of een score van 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid. Kortom, je ontvangt een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap).