Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Op welke hulpmiddelen en materiële tegemoetkomingen heb ik recht?

Ziekenfonds 

Iedereen is in België verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds (verplichte verzekering). Als kankerpatiënt (en/of mantelzorger) heb je daardoor recht op allerlei tussenkomsten.   

Aansluitend heb je misschien ook een aanvullende verzekering (niet verplicht) bij je ziekenfonds.  De aanvullende verzekering kent je bijvoorbeeld een terugbetaling toe bij aankoop van brillen, lenzen, hoorapparaten, enz. Deze verzekering kan bij elk ziekenfonds anders zijn.  

Verschillende ziekenfondsen verlenen vanuit de aanvullende vrije verzekering bijzondere tussenkomsten (verschillend naargelang het ziekenfonds en het verbond binnen het ziekenfonds) bij de aanschaf van materiële hulpmiddelen, zoals tegemoetkomingen bij de aankoop van hulpmiddelen, incontinentiemateriaal, vervoer en een thuiszorgpremie. Ook een consultatie bij bv. een specialist of een psycholoog wordt door sommige ziekenfondsen (gedeeltelijk) terugbetaald.  

Sommige tegemoetkomingen worden automatisch uitgekeerd via je ziekenfonds, maar het merendeel dien je zelf aan te vragen. Dat vraagt veel tijd en inspanning, en bovendien is het ingewikkeld om uit te vissen waarop je recht hebt en hoe je de tegemoetkoming verkrijgt.  Bijkomend dat voor iedere persoon de persoonlijke noden en mogelijkheden verschillend zijn. 

Op deze website vind je een overzicht op welke terreinen er tegemoetkomingen bestaan.  Zo kan jij of je naaste alvast bekijken waar er mogelijkheden liggen voor materiële tussenkomsten in jouw persoonlijke situatie. 

De sociale dienst van je ziekenfonds is er om uit te zoeken voor welke tussenkomsten of voor welke ondersteuning je mogelijk in aanmerking komt.  Zij kunnen je tevens helpen met de administratieve aanvragen en opvolging. 

VAPH 

Vanuit het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) kan je ook tegemoetkomingen ontvangen bij de aanschaf van hulpmiddelen. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je te voldoen aan 3 voorwaarden: je dient erkend te zijn door het VAPH als een persoon met een handicap, je dient om het moment van je eerste aanvraag jonger te zijn dan 65 jaar en je moet in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen (domicilie); voor minderjarigen telt de feitelijke verblijfplaats. 

Om je erkenning van het VAPH te bekomen als persoon met een handicap, dient de aanvraag te gebeuren door een MDT (erkend Multidisciplinair Team).  Afhankelijk of je meerderjarig of minderjarig bent, verschilt de aanvraagprocedure.  Als meerderjarige kan je de adressen vinden van de erkende MDT’s op deze website.  Ben je minderjarig dan dien je je te wenden bij de sector Opgroeien voor minderjarigen

Als je eerder een tegemoetkoming hebt aangevraagd via een MDT en je wenst bijkomende hulpmiddelen en/of een aanpassing aan je woning kan je deze als meerderjarige zelf aanvragen via een vereenvoudigde procedure via deze link

Verdere informatie omtrent tegemoetkoming bij de aankoop van hulpmiddelen en/of materiële aanpassingen in je woning vind je hier in de brochure van het VAPH 

Via de databank van het VAPH van hulpmiddelen kan je per categorie van noden en behoeften op zoek gaan naar mogelijke bestaande hulpmiddelen.   Belangrijk voor ogen te hebben dat niet voor ieder hulpmiddel een tussenkomst geldt vanuit het VAPH.  Hiervoor verwijzen we je naar bovenvermelde link ‘Hulpmiddelen en aanpassingen’. 

Vlaamse sociale bescherming - mobiliteitshulpmiddelen 

Zodra je ouder bent dan 25 jaar betaalt elke inwoner van het Vlaams gewest jaarlijks een zorgpremie aan een Vlaamse Zorgkas (doorgaans via je ziekenfonds).  Zo dragen inwoners bij aan personen die veel zorg nodig hebben en kan jij ook als inwoner van het Vlaamse gewest rekenen op de solidariteit van de Vlaamse sociale bescherming.  

 Personen die door een chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig hebben om mobiel te zijn en dit levenslang nodig hebben, kan via de Vlaamse sociale bescherming een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren.  Denk hierbij bv. aan een rolstoel, een elektrische scooter, een aangepaste fiets, ….  Je hebt hiervoor een voorschrift nodig van een arts of specialist.  Met dit voorschrift ga je naar een erkende verstrekker of ook ‘bandagist’ genaamd.  Deze verstrekker zal je een mobiliteitshulpmiddel voorstellen aangepast aan je nood of behoefte.  De factuur bezorgt de verstrekker aan je zorgkas en wordt betaald door de Vlaamse sociale bescherming.  In sommige situaties dien je nog wel een supplement te betalen.  Verdere informatie vind je op de op de website van de Vlaamse sociale bescherming. 

Op welke financiële tussenkomsten je recht hebt, verwijzen we je naar de FAQ ‘Op welke financiële tegemoetkomingen heb ik recht?’ 

Bronnen: 

 

www.vaph.be 

www.vlaamsesocialebescherming.be