Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Waar kan ik terecht voor werkhervatting?

Je kan bij verschillende diensten terecht om je te laten begeleiden bij werkhervatting.  

  • Ten eerste is er Rentree. Rentree biedt begeleiding en ondersteuning aan personen met een diagnose kanker met een arbeidsvraag.  Dit is kosteloos, er is een tussenkomst van de VDAB. Iedereen (zowel zelfstandigen, werknemers, werklozen en ambtenaren) die na ziekte of tijdens de behandeling opnieuw de stap willen zetten naar werk. Dit kan als je wil blijven werken tijdens de behandeling maar ook na de behandeling bij werkhervatting of in kader van heroriëntering.  Je kan Rentree vrijblijvend contacteren via 0487 90 74 80 of via info@rentree.eu of www.rentree.eu

  • Ten tweede is er GTB (gespecialiseerde trajectbegeleiding). GTB begeleidt je in het zoeken naar een gepast job na gezondheidsproblemen of een arbeidsbeperking. Dit is niet zoals Rentree, enkel voor mensen met de diagnose kanker.   

  • Ten derde is er een terug naar werk coördinator bij je ziekenfonds. Hij/zij werkt samen met de adviserende arts en zal je indien nodig doorverwijzen naar GTB, VDAB, RENTREE, … 

Meer informatie omtrent begeleiding en ondersteuning bij werken na kanker vind je hier  

 

Mag ik tijdens de behandeling een betalende activiteit verrichten? 

In principe moet je, om arbeidsongeschikt te worden en te blijven, alle betalende activiteiten stopzetten. De adviserende arts van het ziekenfonds kan de toestemming geven om toch te werken om een aan jouw gezondheidstoestand aangepaste activiteit uit te oefenen.  

Een betalende activiteit zal een impact hebben op jouw ziekte invaliditeitsuitkering. Vraag meer informatie aan jouw ziekenfonds voor meer informatie.  

Mag ik tijdens de behandeling vrijwilligerswerk doen? 

Ook voor vrijwilligers, heb je net zoals betaald werk, een goedkeuring nodig van een adviserende arts van je ziekenfonds. Het ontvangen van een kostenvergoeding voor de activiteiten heeft echter geen gevolgen voor uw uitkering.  

 

Ik kan werken, maar dat loopt nog niet zoals vroeger. Is er een premie die mijn rendementsverlies kan compenseren? 

De Vlaamse ondersteuningspremie ( VOP), is een ondersteuningspremie voor jouw werkgever ter compensatie van jouw arbeidsbeperking op je job. De premie bestaat ook voor zelfstandigen. VOP wordt voorzien voor je werkgever die 20% van de loonkost kan terugvorderen wanneer er aangepast werk wordt aangeboden (bv. Meer pauzes, specifieke werkmiddelen, …). Meer info over de VOP

BTOM of Bijzondere Tewerkstelling Ondersteunende Maatregelen.  Dit is een bijzondere maatregel voor personen met een indicatie van arbeidshandicap.  De VDAB bepaalt of je recht hebt op een BTOM.  De aanvraag dien je in bij de VDAB en deze betaalt de BTOM ook uit.  Vaak zijn het de Rentree-coaches die jou en je werkgever bewust maken van het recht op BTOM. 

Bronnen: 

www.stichtingtegenkanker.be 

www.gezondBelgië.be 

www.VDAB.be 

www.Rentree.be 

 

 

Werk(hervatting) en kanker: Rechten en plichten bij werkhervatting (allesoverkanker.be)