Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Wanneer heb ik als mantelzorger recht op een bijkomende aanmoedigingspremie van de Vlaamse gemeenschap?

Aanmoedigingspremie voor zorgkrediet in de zorgsector 

Als je loopbaanonderbreking neemt in het kader van medische bijstand kan je in bepaalde situaties een bijkomende aanmoedigingspremie ontvangen van de Vlaamse gemeenschap. Dit is een aanvullende uitkering die je van de Vlaamse overheid ontvangt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).  

Werk je in de Vlaamse of de federale openbare sector? Dan heb je GEEN recht op een bijkomende aanmoedigingspremie van de Vlaamse gemeenschap. 

Werk je in de privésector en neem je tijdskrediet om voor een ziek familielid of aanverwante te zorgen? Dan heb je wel recht op een aanmoedigingspremie  

Hierbij is een uitzondering op de regel. Als je bij de RVA voltijds verlof voor medische bijstand opneemt in weken in plaats van in maanden, kom je NIET in aanmerking voor een aanmoedigingspremie. Dit ‘flexibel’ verlof voor medische bijstand is enkel mogelijk op voorwaarde dat je werkgever ermee instemt. De onderbreking moet minstens een volledige maand betreffen.  

Hierbij vind je meer info over de Vlaamse aanmoedigingspremie voor zorgkrediet.