Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Wanneer heb ik als mantelzorger recht op palliatief verlof?

Palliatief verlof 

Je kunt palliatief verlof aanvragen om een dierbare zieke bij te staan die zich in een terminale fase bevindt. Je hoeft dus geen familie te zijn. Deze bijstand kan bestaan uit medische, sociale, familiale, administratieve of mentale begeleiding.  

Palliatief verlof kan je bekomen voor een periode van één maand, eventueel verlengbaar met een bijkomende periode van 2 keer één maand. Hierbij kan je je arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk, voltijds, halftijds of 1/5 verminderen of onderbreken. Het is een recht dus je werkgever kan dit palliatief verlof niet weigeren. Je brengt je werkgever op de hoogte en bezorgt deze een attest ingevuld door de arts van de patiënt die palliatieve zorgen krijgt. Je kunt een papieren of elektronische aanvraag doen om een uitlering te bekomen bij de RVA. 

Voor het opnemen van palliatief verlof, ontvang je maandelijks een vervangingsuitkering uitbetaald door de RVA.