Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Wanneer heb ik als mantelzorger recht op verlof voor mantelzorg?

Verlof voor mantelzorg 

Je kunt als werknemer het verlof voor mantelzorg aanvragen via de werkgever bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het verlof voor mantelzorg is bedoeld om hulp of bijstand te verlenen aan een kwetsbare persoon die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Je hoeft dus geen familieband te hebben met deze kwetsbare persoon.  

Verlof voor mantelzorg is een recht dus het kan niet zomaar geweigerd worden door je werkgever. Je kunt je arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken, op voorwaarde dat je erkend bent als mantelzorger voor wie je het verlof opneemt. Je kunt je arbeidsprestaties 3 maanden voltijds onderbreken ofwel 6 maanden halftijds of 1/5 verminderen. Een combinatie van beide vormen van vermindering is mogelijk. 

Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij je ziekenfonds die een beslissing zal nemen over deze erkenning als mantelzorger. Deze erkenning blijft 1 jaar geldig maar kan worden verlengd. Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie over de erkenning en verlof voor mantelzorg.