Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Wanneer heb ik als mantelzorger recht op verlof voor medische bijstand?

Verlof voor medische bijstand 

Indien je medische bijstand wil verlenen aan een ernstig ziek familielid (tot de tweede graad) of een aanverwante tot de eerste graad (uitzondering 2e graad in overheidsbedrijven), kan je de arbeidsprestaties tijdelijk schorsen. Je kunt deze uitkering aanvragen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onder de vorm van een volledige of gedeeltelijk loopbaanonderbreking. Hieronder vind je een overzicht van de zieke familieleden en aanverwanten waarvoor je medische bijstand kunt aanvragen: 

  • Gezinsleden zijn de personen met wie je samenwoont, met name alle personen die onder hetzelfde dak wonen als u (ongeacht de band die je met hen hebt). 
  • Bloedverwanten 1ste graad: je ouders (vader en moeder) en je kinderen. 
  • Bloedverwanten tot de 2de graad: je grootouders, kleinkinderen en broers en/of zussen 
  • Aanverwanten 1ste graad: je schoonouders, stiefouders, stiefkinderen, de echtgenoten van je kinderen. 
  • Aanverwanten 2de graad: Uitzondering: In de federale, regionale en gemeenschapsbesturen, in de autonome overheidsbedrijven, in het onderwijs en de Centra voor Leerlingenbegeleiding ...) worden alle bloed- of aanverwanten tot de 2de graad als familieleden beschouwd. Je broers en zussen van je echtgeno(o)t(e), echtgenoten van je broers en zussen, echtgenoten van je kleinkinderen, kleinkinderen van je echtgeno(o)t(e), grootouders van je echtgeno(o)t(e), echtgenoten van je grootouders. 

Ben je werknemer? Dan kan je gedurende 12 maanden volledige loopbaanonderbreking of 24 maanden bij een halftijdse of 1/5e gedeeltelijke loopbaanonderbreking opnemen. Je kunt het voltijds verlof ook flexibel inzetten in periodes van 1 tot 3 maanden. Voor meer informatie en documenten, contacteer de personeelsdienst van je werkgever of raadpleeg de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Ben je tewerkgesteld in de openbare sector of in een autonoom overheidsbedrijf? Neem dan eerst contact op met de personeelsdienst van je werkgever. Deze kijken de verschillende vormen van medische bijstand voor jou na en/of je voor bepaalde categorieën wordt uitgesloten. 

Ben je aan de slag als zelfstandige? Dan kan je als zelfstandige een tussenkomst bekomen om jouw beroepsactiviteiten te onderbreken. Contacteer hiervoor je sociaal verzekeringsfonds dat de aanvraag voor medische bijstand of mantelzorg kan opstarten. 

Meer info over loopbaanonderbreking in het kader van verlof voor medische bijstand, vind je in deze brochure van de RVA.