Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Wat als ik arbeidsongeschikt ben als WERKLOZE?

Wat als ik arbeidsongeschikt ben als WERKLOZE? 

Ben je werkloos en door je ziekte niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt? Dan ontvang je vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering in de plaats van je werkloosheidsuitkering. 

Aangifte arbeidsongeschiktheid 

Door je ziekte ben je niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Je ontvangt een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Hiervoor moet je eerst het getuigschrift arbeidsongeschiktheid indienen bij je ziekenfonds of Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (via post of digitaal) binnen de 2 kalenderdagen

Inlichtingenblad uitkeringen 

Je ontvangt een inlichtingenblad uitkeringen van het ziekenfonds. Vul dit in en stuur het terug naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die je arbeidsongeschiktheid zal beoordelen. 

Adviserend geneesheer 

De adviserend geneesheer van je ziekenfonds beoordeelt je ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode kan de adviserend geneesheer je oproepen voor een medisch onderzoek. 

Hervatting werkloosheid 

Indien je de werkloosheid wil hervatten, stuur je een bewijs hervatting werkloosheid binnen de 8 dagen na het eind van de arbeidsongeschiktheid naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. 

Invaliditeit

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid beoordeelt de adviserend geneesheer je arbeidsongeschiktheid en kan hij een voorstel doen aan de Geneeskundige Raad voor invaliditeit. Deze raad kan je arbeidsongeschiktheid beëindigen of verlengen. Na 1 jaar ziekte wordt je primaire arbeidsongeschiktheid een ziekte- en invaliditeitsuitkering. 

Dienst maatschappelijk werk

Bij langdurige ziekte neem je best contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds om financiële en sociale tegemoetkomingen, eventuele ondersteunende diensten en/of voordelen te bespreken. 

 

 

Meer info