Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Wat als ik arbeidsongeschikt ben als WERKNEMER?

Wat als ik arbeidsongeschikt ben als WERKNEMER? 

Ben je arbeidsongeschikt als arbeider of bediende? Dan heb je eerst recht op een gewaarborgd loon dat wordt uitbetaald door de werkgever. Als arbeider ontvang je een gewaarborgd loon van 14 dagen en als bediende van 30 dagen.

Als je langer dan die 14 dagen of 30 dagen ziek bent, dan springt het ziekenfonds of de Hulpkas van het RIZIV bij. Hierbij ontvang je een ziekte-uitkering van het RIZIV, vanaf de eerste dag na de periode van je gewaarborgd loon. Let op: je valt onder de regeling van arbeiders als je onder een contract van bepaalde duur werkt of een contract van minder dan 3 maanden hebt. De uitkering van het ziekenfonds wordt berekend op basis van de duur van je arbeidsongeschiktheid, je gezinstoestand en het loon. 

Werkgever verwittigen 

Ben je arbeidsongeschikt? Verwittig dan zo snel mogelijk je werkgever en bezorg een getuigschrift of attest van je huisarts of geneesheer-specialist aan de personeelsdienst van je werkgever. Indien je een statutaire (vastbenoemde) ambtenaar bent, hoef je stappen 2 tot en met 4 niet te doorlopen. Wat moet je wel doen? Verwittig je werkgever. Laat je arts een papieren of elektronisch medisch attest (eMediAtt) invullen via het elektronisch attest voor ambtenaren 

Aangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid 

Je ontvangt een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag na de periode van je gewaarborgd loon. Hiervoor moet je eerst het getuigschrift arbeidsongeschiktheid indienen bij je ziekenfonds (via post of digitaal).  

  • Arbeiders: binnen de 14 kalenderdagen  
  • Bedienden: binnen de 28 kalenderdagen 

Inlichtingenblad uitkeringen 

Je ontvangt een inlichtingenblad uitkeringen van het ziekenfonds. Vul dit in en stuur het terug naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die je arbeidsongeschiktheid zal beoordelen. 

Adviserend geneesheer 

De adviserend geneesheer van je ziekenfonds beoordeelt je ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode kan de adviserend geneesheer je oproepen voor een medisch onderzoek.  

Indien je het werk nog niet volledig kunt hervatten, bestaat er ook een mogelijkheid om het werk gedeeltelijk (deeltijds) te hervatten door minder belastend of aangepast werk te verrichten (=progressieve tewerkstelling). 

Hiervoor moet je vooraf toestemming vragen aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Indien je toestemming krijgt, neem dan contact op met je werkgever. 

Invaliditeit

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid beoordeelt de adviserend geneesheer je arbeidsongeschiktheid en kan hij een voorstel doen aan de Geneeskundige Raad voor invaliditeit. Deze raad kan je arbeidsongeschiktheid beëindigen of verlengen. Na 1 jaar ziekte wordt je primaire arbeidsongeschiktheid een ziekte- en invaliditeitsuitkering. 

Dienst maatschappelijk werk

Bij langdurige ziekte neem je best contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds om financiële en sociale tegemoetkomingen, eventuele ondersteunende diensten en/of voordelen te bespreken. 

 

Meer info