Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Wat als ik arbeidsongeschikt ben als ZELFSTANDIGE?

Wat als ik arbeidsongeschikt ben als ZELFSTANDIGE? 

Ben je zelfstandige en wegens gezondheidsreden volledig arbeidsongeschikt? Heb je als beginnend zelfstandige een wachttijd van zes maanden vervult? Dan ontvang je vanaf de 8ste dag een ziekte-uitkering van je ziekenfonds. 

Aangifte arbeidsongeschiktheid 

Door je ziekte ben je arbeidsongeschikt. Je ontvangt een ziekte-uitkering vanaf de 8ste dag arbeidsongeschiktheid. Hiervoor moet je eerst het getuigschrift arbeidsongeschiktheid indienen bij je ziekenfonds (via post of digitaal) binnen de 7 kalenderdagen. 

Inlichtingenblad uitkeringen 

Je ontvangt een inlichtingenblad uitkeringen van het ziekenfonds. Vul dit in en stuur het terug naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die je arbeidsongeschiktheid zal beoordelen. 

Adviserend geneesheer 

De adviserend geneesheer van je ziekenfonds beoordeelt je ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode kan de adviserend geneesheer je oproepen voor een medisch onderzoek. 

Hervatting werk als zelfstandige 

Wanneer je na een periode van arbeidsongeschiktheid beslist om het werk te hervatten, dan moet je het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ invullen. Dit formulier kan je verkrijgen bij het ziekenfonds. Dit ingevulde formulier bezorg je binnen 2 dagen na het einde van uw arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds. 

Indien je het werk nog niet volledig kunt hervatten, bestaat er ook een mogelijkheid om het werk gedeeltelijk (deeltijds) te hervatten door minder belastend of aangepast werk te verrichten. Hiervoor moet je vooraf toestemming vragen aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.  

Invaliditeit

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid beoordeelt de adviserend geneesheer je arbeidsongeschiktheid en kan hij een voorstel doen aan de Geneeskundige Raad voor invaliditeit. Deze raad kan je arbeidsongeschiktheid beëindigen of verlengen. Na 1 jaar ziekte wordt je primaire arbeidsongeschiktheid een ziekte- en invaliditeitsuitkering. 

Dienst maatschappelijk werk

Bij langdurige ziekte neem je best contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds om financiële en sociale tegemoetkomingen, eventuele ondersteunende diensten en/of voordelen te bespreken.