Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Wat is een Globaal Medisch Dossier (GMD)?

Globaal Medisch Dossier (GMD) 

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) wordt opgemaakt door je vaste huisarts en verzamelt alle medische gegevens van jou als patiënt (totaalbeeld) in het elektronisch dossier. Dit maakt een betere individuele begeleiding en overleg tussen verschillende artsen en zorgverleners mogelijk.  

Je geniet van een 1/3de remgeldvermindering op raadplegingen of huisbezoeken van de huisarts. Ook krijg je een hogere terugbetaling voor een consult bij bepaalde specialisten, na een doorverwijzing van de huisarts. Ten slotte bevat het GMD ook een preventiemodule voor patiënten tussen 45 en 75 jaar om via een checklist preventieve gezondheidsmaatregelen te overlopen.  

Ereloonsupplementen bij niet-geconventioneerde of gedeeltelijk geconventioneerden worden niet terugbetaald en blijven volledig ten laste van de patiënt.  

Een GMD is gratis voor iedereen en jaarlijks verlengbaar. Je betaalt hiervoor jaarlijks +/- 32 euro aan de huisarts en krijgt deze vergoeding volledig terug van de mutualiteit. Je kunt ook vragen aan jouw huisarts om dit rechtstreeks te regelen met het ziekenfonds.   

Meer info vind je terug op de website van het RIZIV globaal medisch dossier.