Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Wat is een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte?

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger verhoogde kinderbijslag) 

Dit is een zorgtoeslag voor kinderen en jongeren tot 21 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte zoals een handicap of ernstige aandoening. Het is een financiële ondersteuning  bovenop de gewone kinderbijslag. Het basisbedrag in het groeipakket (kinderbijslag) krijgt men tot het kind 21 jaar is en erkend werd door het agentschap Opgroeien, of tot 25 jaar als de jongere studeert.

Sinds 01/01/2019 moet je voor de aanvraag van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte aankloppen bij de uitbetaler van het Groeipakket. De medische evaluatie verloopt via de artsen van Kind & Gezin. Via deze link vind je meer info over de aanvraagprocedure en het bedrag varieert naargelang de ernst van de ondersteuningsbehoefte.

Vanaf 1 juni 2021 ontvang je geen zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte meer wanneer je tegelijkertijd een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT) ontvangt. Meer info via zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte