Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Welke rechten heb ik als patiënt?

Het spreekt voor zich dat je als patiënt rechten hebt. Sinds 2002 heeft België een wet die deze ‘rechten als patiënt’ in kaart brengt. Dit is in het leven geroepen om jou als patiënt te beschermen, maar eveneens legt deze wet de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Deze wet is geformuleerd vanuit een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van patiënten, beroepsbeoefenaars, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen en heeft tot doel om adviezen te formuleren aan de Minister van Volksgezondheid met betrekking tot de toepassing van de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Als patiënt heb je volgende rechten:

  • Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
  • Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand
  • Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
  • Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
  • Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer
  • Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Een antwoord op al jouw vragen hieromtrent vind je terug via deze link.