Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Een kompas voor onderweg

Joël Verheyen

Welke voordelen en tegemoetkomingen kan ik verkrijgen via de FOD Sociale Zekerheid bij een erkende handicap?

FOD Sociale Zekerheid 

Bij de Dienst-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid kan je terecht voor een erkenning van je handicap, een aantal voordelen en tegemoetkomingen. Hieronder vind je een overzicht: 

  • Erkenning handicap 
  • Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Verhoogde kinderbijslag) 
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming 
  • Integratietegemoetkoming 
  • Parkeerkaart 
  • Belastingsvoordelen voor je eigen voertuig 
  • Verminderingskaart voor het openbaar vervoer 
  • Sociale en fiscale voordelen bij andere diensten 

a) Aanvraag attesten erkenning handicap 

Deze attesten ‘erkenning handicap’ zijn belangrijk voor het aanvragen van een parkeerkaart, verminderingskaart voor het openbaar vervoer, sociaal tarief gas en elektriciteit, sociaal telefoontarief, belastingsvoordelen voertuig, andere fiscale voordelen, automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming,… 

Het indienen van aanvragen, gebeurt in de tool My Handicap via de online applicatie ‘MyHandicap.belgium.be. Hier kan men nagaan op welke voordelen men eventueel recht heeft of kan men een aanvraag indienen. Meer informatie vind je op: https://handicap.belgium.be/nl/erkenning-handicap/index.htm 

Een tegemoetkoming aan gehandicapten bestaat uit een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en een integratietegemoetkoming (IT) uitgekeerd door de FOD Sociale Zekerheid. 

b) Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

Ben je tussen 18 jaar en 65 jaar en heb je een erkende handicap? Heb je door je handicap onvoldoende dagen gewerkt op de algemene arbeidsmarkt of kan je niet meer werken? Misschien werk je wel maar kan je door je handicap één derde minder verdienen dan iemand zonder een handicap op de arbeidsmarkt zou verdienen? Dan heb je eventueel recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming uitgekeerd door de FOD Sociale Zekerheid. 

Het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming hangt af van je gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van je gezin, de impact van je handicap op het verdienvermogen,  

Vanaf 65 jaar kan je terecht bij de Vlaamse Sociale Bescherming voor het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dit is een zorgbudget voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. 

c) Integratietegemoetkoming (IT) 

Naast de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), heb je misschien ook recht op een integratietegemoetkoming (IT)? Ben je tussen 18 en 65 jaar en ondervind je ernstige problemen bij het uitvoeren van je activiteiten van het dagelijks leven zoals eten bereiden, wassen, poetsen, verplaatsen,…? 

De hoogte van deze tegemoetkoming hangt af van de graad van zelfredzaamheid bij het uitvoeren van je activiteiten van het dagelijks leven. Hierbij kijken ze naar je zelfredzaamheid of naar de invloed van je handicap op hoe gemakkelijk je jezelf kan behelpen in je dagelijks leven. De arts van de FOD Sociale Zekerheid zal je zelfredzaamheid evalueren volgens een puntensysteem. 

Aandachtspunt: Een tegemoetkoming aan gehandicapten is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering. Een invaliditeitsuitkering wordt toegekend door het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in het geval van arbeidsongeschiktheid. Het is ook niet hetzelfde als de uitkering die je krijgt als je gehandicapt bent als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval.